Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://eter.cafe

1. Визначення термінів 1.1.Публічная оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі додатки.1.2. Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

2. Загальні положення 2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину означає, що Покупець згоден з усіма умовами цієї Оферти. 2.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця. 2.3. Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на сайті Інтернет-магазину. 2.4. Продавець надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про товар.

3. Ціна товару 3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину. 3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару. 3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується відразу проінформувати Покупця про зміну ціни Товару. 3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення. 3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається. 3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором. 3.7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем коштів. 3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі “Кошик” / “Оформити замовлення”


4. Права та обов’язки продавця: 4.1. Продавець зобов’язаний: *виконувати умови цього Договору *виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця; *передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://eter.cafe оформленим замовленням і умов цього Договору; *перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки; *повідомити покупця про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі. Продавець: ФЛП Пелюхівський Андрій Анатолійович Код: 3048002597 Адреса: смт. Макарів, 08001, вул. Д. Ростовського, 64, кв.6
Поточний рахунок: МФО: 305299 UA783052990000026005036703915 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5.Права та обов’язки покупця: 5.1. Покупець зобов’язаний: *своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору; *ознайомитися з інформацією про товар, розміщеної на Веб-сайті https://eter.cafe при отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві. 5.2. Покупець має право: *оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://eter.cafe *вимагати від продавця виконання умов цього Договору; *на інформування про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


6. Порядок оформлення замовлення: 6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://eter.cafe шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «В кошик!», Або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб-сайту https://eter.cafe 6.2. Термін формування Замовлення 30-50 хвилин з моменту його оформлення.

7. Умови доставки та повернення 7.1 Доставка здійснюється за радіусом до 10 км по Києву. 7.2 Доставка здійснюється безкоштовно, за умовамі що радіус доставки до 3км. Якщо радіус перевіщує вищезазначений кілометраж, доставку оплачує клієнт по таріфам таксі. 7.3 Час доставки30-50 хвилин з моменту замовлення. Замовити можна на сайті https://eter.cafe, або ж за номером: +38 099 073 07 54 Оплатити можна: готівкою кур’єру при отриманні замовлення терміналом при отриманні замовленняплатіжною системою Way For Pay на сайті 7.5 Повернення грошових коштів, за умови оплати готівкою, здійснюється день в день готівковими коштами. 7.6 За умови оплати терміналом повернення здійснюється протягом 3-х рабочих днів, на банківську карту. 7.7 За умови оплати Way For Pay повернення здійснюється протягом 3-х рабочих днів, на банківську карту.

8.Відповідальність сторін і вирішення спорів 8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством. 8.2. У разі виникнення суперечок, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв’язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно. 8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.


9. Форс – мажорні обставини: 9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання н астоящем Договору. 9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин. 9.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин. 9.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

10. Інші умови 10.1. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.). 10.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://eter.cafe (Заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-який інший інформації про діяльність Веб-сайту https://eter.cafe Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер. 10.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Продавець зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу). 10.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

Made on
Tilda